Fri frakt över 3999 kr

Integritetspolicy

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR - din personliga integritet och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, därmed vill vi förtydliga hur Jobtop AB hanterar dessa.

Berörda
De personer som är berörda av vår integritetspolicy är kunder, aktiva och presumtiva, samt besökare på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig
Jobtop AB org.nr 556262-1432, Kungsgatan 17, 503 33 Borås, ansvarar för registrering av personuppgifter.

Vad är personuppgifter
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempelvis. namn, adress, personnummer osv.

Vilka kunduppgifter hanterar vi och varför?
Vi lagrar uppgifter som namn, adress, telefon samt mailadress och i förekommande fall personnummer när du som kund beställer varor hos oss. I förekommande fall görs också kreditkontroll. Detta gör vi för att på bästa sätt kunna utföra dina beställningar och för att underlätta kontinuerliga kundkontakter. Dina uppgifter används endast för uppfyllande av avtal oss emellan och används inte i marknadsföringssyfte. Om en kund inte återkommer till oss inom 24 månader rensas informationen.

Presumptiva kunder
Om du kontaktar oss via mail eller vår hemsida med förfrågningar avseende våra produkter och tjänster, lagrar vi dina kontaktuppgifter och information som du själv lämnar till oss, i vår mailkorrespondens, för att kunna besvara dina frågor och hantera eventuella följande beställningar. Uppgifter i mailkorrespondensen rensas senast efter 18 månader.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.                            

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Kontaktuppgifter
Eventuell begäran enligt ovan, skickas till;
Jobtop AB, Kungsgatan 17, 503 33 Borås
E-post info@jobtop.com