PERSONUPPGIFTSHANTERING- GDPR

Information enligt dataskyddsförordningen GDPR. Din personliga integritet och hur vi hanterar dina personuppgifter.
Du skall känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, varför vi vill förtydliga hur Jobtop AB hanterar dessa.

1. BERÖRDA
Aktiva kunder
Presumptiva kunder

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Jobtop AB org.nr 556262-1432, Borggårdsvägen 129, 352 61
Växjö ansvarar för registrering av personuppgifter.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, tex. Namn, adress, personnummer osv.

4. VILKA KUNDUPPGIFTER HANTERAR VI OCH VARFÖR?
Vi lagrar uppgifter som namn, adress, telefon- och mailadress och i förekommande fall personnummer när du som kund beställer varor hos oss.
I förekommande fall görs också kreditkontroll. Detta gör vi för att på bästa sätt kunna utföra dina beställningar och för att underlätta kontinuerliga kundkontakter.
Dina uppgifter används endast för uppfyllande av avtal oss emellan och används inte i marknadsföringssyfte.
Om en kund inte återkommer till oss inom 24 månader rensas informationen.

5. PRESUMPTIVA KUNDER
Om du kontaktar oss via mail eller vår hemsida med förfrågningar avseende våra produkter och tjänster, lagrar vi dina kontaktuppgifter
och information som du själv lämnar till oss, i vår mailkorrespondens, för att kunna besvara dina frågor och hantera eventuella följande beställningar.
Uppgifter i mailkorrespondensen rensas senast efter 18 månader.


6. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 7.

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
  • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss
 
7. KONTAKTUPPGIFTER
Eventuell begäran enligt punkt 6 ovan, skickas till;
Jobtop AB, Borggårdsvägen 129, 352 61 Växjö.
E-post info@jobtop.com

  

 Kontakt

Borggårdsvägen 129
35261 Växjö
 
Telefon:
070-6639900 
E-post:
info@jobtop.com
 

© Copyright Jobtop